น้ำวนนารุโตะ 鳴門の渦潮

 * น้ำวนนารุโตะ 鳴門の渦潮 *

น้ำวนนารุโตะ

เมืองนารุโตะตั้งอยู่ในตอนเหนือของจังหวัดโทคุชิมะ ในอดีตเมืองนี้เคยเฟื่องฟูเพราะเป็นประตูสู่ภูมิภาคชิโกกุ สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ วังน้ำวนนารุโตะ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงของผิวน้ำ กระแสน้ำขึ้นน้ำลงของช่องแคบนารุโตะนั้นรวดเร็วติด 3อันดับแรกของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงโลก น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุกๆ 6ช.ม และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งล่ะ 1-2 ช.ม โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ และจะเกิดขึ้นเป็นขนาดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนและใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเกิดขึ้นทุกๆ 2อาทิตย์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการล่องเรือชมวิวน้ำวนแบบระยะประชิด หรือจะชมวิวน้ำวนจาก Uzunomichi ซึ่งเป็นทางเดินทอดอยู่ก้นสะพานโอนารุโตะ ที่สามารถมองเห็นวิวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลในของญี่ปุ่น และในบางส่วนของทางเดินทำเป็นพื้นกระจกใสที่สามารถมองเห็นวังน้ำวนจากความสูง 45เมตรเหนือมหาสมุทรได้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม น้ำวนนารุโตะ 鳴門の渦潮